Hoe vaardiger worden in het collectief plannen van participatieve activiteiten?

Een goede participatieve activiteit heeft een projectdoel én een groter maatschappelijk doel. Mogelijke projectdoelen zijn inzicht krijgen in agenda’s, vergroten van draagvlak voor een plan, coproduceren van een visie voor een gebied, enz. Maatschappelijke doelen spelen in op (participatieve) situaties. Projectdoelen zijn gericht op het project zelf, terwijl maatschappelijke doelen verder reiken dan het project en bijdragen aan (ruimtelijk) burgerschap. In deze sessie verkennen we een instrument om collectief participatieve activiteiten te plannen die beide doelen verenigen.

Deze sessie vertrekt van de participatieve praktijk Stadsregionale samenwerking. Als internationale praktijk is Lab InVivo uitgenodigd. De sessie vond plaats op 09.03.2017, in Leuven.

VIDEOVERSLAG