VAARDIGHEDEN

De zoektocht naar aanbevelingen, randvoorwaarden en instrumenten voor het aanscherpen van vaardigheden is uitgewerkt als een leertraject van 5 leersessies voor medewerkers van Ruimte Vlaanderen.

Elke leersessie vertrekt van één participatieve praktijk van Ruimte Vlaanderen en één internationale participatieve praktijk. Elk sessie reflecteert over één type vaardigheden.