WERF BUDA

Het territoriaal ontwikkelingsprogramma Noordrand is een aanzet tot intensief overleg en gezamenlijke beleidsvoorbereidende kennisopbouw tussen actoren actief in de Noordrand van Brussel. Werf Buda is 1 van 5 deelgebieden die op korte termijn de doelen van T.OP Noordrand wil waar maken. De focus ligt op circulaire economie.

Dit leertraject gaat in op één participatieve situa tie waarmee Ruimte Vlaanderen binnen dit proces geconfronteerd is, namelijk het doorgeven van een participatief proces. Een participatief proces opstarten is relatief eenvoudig. Maar hoe zorg je ervoor dat de deelnemers dit proces overnemen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het proces? Hoe maak je deelnemers mede verantwoordelijk zodat ze zich uiteindelijk ook eigenaar van de resultaten van een participatief proces voelen? De vraag is daarom hoe je, als trekker, uit een participatief proces stapt.

VIDEOVERSLAG

He published a second book, the art of work a proven path to discovering what you were meant to do college essay writing service.