AGNAS GROTE GETE

AGNAS (Afbakening van de Gebieden van de Natuurlijke en Agrarische Structuur) projecten zijn gedefinieerd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en zijn gericht op het vrijwaren van open ruimte voor landbouw, natuur en bos. AGNAS Grote Gete is één van de eerste AGNAS projecten.

Dit leertraject gaat in op één participatieve situatie waarmee Ruimte Vlaanderen binnen dit afbakeningsproces geconfronteerd is, namelijk het werken binnen randvoorwaarden. Een participatief proces begint zelden van een wit blad. Zo kan een hogere overheid randvoorwaarden opleggen, maar ook een fysisch systeem, een lokaal bestuur of een Europese wetgeving. Een AGNAS project vertrekt bijvoorbeeld altijd vanuit een ruimtelijke visie. Soms zorgen randvoorwaarden voor wrevel: ‘waarover mogen wij dan nog beslissen?’. Maar soms geven ze een proces juist richting en focus. De vraag is daarom hoe je randvoorwaarden zo kan inzetten dat ze een participatief proces vooruit helpen.

VIDEOVERSLAG

I spend much of writemypaper4me.org/ my time working as an authorpreneur.