PRAKTIJKEN VAN RUIMTE VLAANDEREN

Ruimte Vlaanderen organiseert erg diverse participatieve processen; langdurige en kortstondige, formele en informele, explorerende en adviserende, enz.

Onderstaande praktijken weerspiegelen deze diversiteit. Elke praktijk is benaderd vanuit één (participatieve) situatie. Om vervolgens te kijken welke participatieve activiteiten Ruimte Vlaanderen organiseert om deze situatie recht te trekken.