LIVE WORKS

Live Works is de ‘stadskamer’ van de architectuurop leiding van de Universiteit van Sheffield; een open atelier in het midden van de stad. Live Wo rks betrekt stadsbewoners in het debat rond het verleden, het heden en de toekomst van de stad en werkt mee aan buurtinitiatieven rond de vernieuwing van gebouwen, straten en wijken . Hun voornaamste instrument is het ‘Live Project’, een onderwijsmethodiek waarbij stud enten constructies bouwen in de publieke ruimte als middel om met voorbijgangers en bewoners in gesprek te treden over ruimtelijke processen.

VIDEOVERSLAG

Christina katz, who wrote the writer writing a research paper mama, get known before the book deal and the best essay writers writer’s workout.