STEIN+SCHULTZ

Stein+Schultz, uit Frankfurt am Main, is een bureau met een sterke expertise in het organiseren van (regionale) co-creatie processen rond ‘stedelijke landschapsontwikkeling’. In elk project zoekt het bureau naar strategieën en ontwerpen die stakeholders moeten helpen om samen ruimtelijke vraagstukken te verkennen en samen toekomstscenario’s te ontwikkelen. Centraal in hun werk staan collectieve terreinexploraties en het gebruik van metaforen.

VIDEOVERSLAG