PARTICIPATIEVE PRAKTIJKEN


Om de zoektocht naar aanbevelingen, randvoorwaarden en instrumenten voor het aanscherpen van vaardigheden te voeden, zijn 10 participatieve praktijken onder de loep genomen: 5 praktijken van Ruimte Vlaanderen en 5 internationale praktijken.