Een goed participatief proces heeft een projectdoel én een groter maatschappelijk doel. Het projectdoel is erop gericht om de (ruimtelijke) kwaliteit van een project te verbeteren. Het maatschappelijk doel wil participanten samen laten reflecteren over de rollen die ze (kunnen) spelen in (ruimtelijke) transformatieprocessen. Een goed participatief proces draagt dus bij aan concrete projecten én werkt aan ‘ruimtelijk burgerschap’.

Elk participatief proces is maatwerk. Maar er zijn situaties die in heel wat processen terugkomen, zoals momenten van spraakverwarring, de afwezigheid van groepen, sluimerende machtsverhoudingen, gebrekkige ruimtelijke kennis, enz. Het aanpakken van deze situaties vraagt om gerichte participatieve activiteiten. Het vormgeven en begeleiden van deze activiteiten vraagt dan weer om vaardigheden, zodat deze niet enkel de situatie aanpakken, maar ook de twee doelen dienen.

Het project ‘leren participeren’ onderzoekt hoe we deze vaardigheden kunnen aanleren en/of aanscherpen. Deze website is een verslag van een leerproces op zoek naar aanbevelingen, randvoorwaarden en instrumenten die je als collectief kan inzetten om samen te leren (vaardiger worden in) participeren.